Natuurgebied Albufera

Ten zuiden van Alcúdia tussen de kust en de plaatsen Muro en Sa Pobla ligt het Parc Natural de S’Albufera. Dit is een 1700 hectare groot moerasgebied, waar circa 200 verschillende vogelsoorten leven.

Het Parc Natural de S’Albufera dankt zijn naam aan de vele lagunes (meren), die er te vinden zijn. Albufera is afgeleid van het Arabische woord Al-Buhayra, dat lagune betekent. Vroeger bestond het gebied voor een veel groter gedeelte uit water en moerassen, maar in de 17de eeuw begon men met de drooglegging van grote gedeelten. De drooggelegde delen werden gebruikt voor de landbouw bijvoorbeeld voor de verbouw van rijst. Tegenwoordig geldt de rijst uit Albufera, de arroz bomba, als delicatesse. Om te voorkomen dat het gehele gebied zou worden drooggelegd of, met name langs de kust, met appartementencomplexen bebouwd zou worden, werd het in 1985 tot beschermd natuurgebied uitgeroepen.

Flora en Fauna

In het Albufera natuurgebied vindt u een grote verscheidenheid aan planten en vogelsoorten. Sommige plantensoorten komen alleen op de Balearen voor. Zeer bijzonder is de moerasorchidee, maar u kunt ook andere orchideesoorten vinden. Meest kenmerkend zijn de vele rietsoorten. Vogelliefhebbers komen graag in deze wetlands vanwege de aanwezigheid van circa 200 verschillende vogelsoorten, zoals slobeenden en tafeleenden, maar ook flamingo’s, aalscholvers en zeearenden behoren tot de vogelpopulatie. In het park zijn observatiehutten gebouwd, van waaruit u de vogels kunt spotten. In de wateren leven 29 verschillende vissoorten, waaronder de paling. In vroegere tijden werd zeer veel op paling gevist, maar tegenwoordig wagen nog slechts enkelen zich aan de palingvisserij. De paling is een delicatesse en wordt vooral gegeten tijdens het Festa Sant Antoni in januari.

Foto’s van Natuurgebied Albufera

Ligging